Cefais fy ngeni yn ysbyty Aberteifi yn 1977 ac fe’m magwyd ym mhentref Betws Ifan, sydd ychydig filltiroedd o’r arfordir, ger traethau prydferth Penbryn, Aber-porth a Thresaith.

Tania Davies tua 2 oed
Tania Davies tua 2 oed

Mae hwn yn lleoliad bendigedig i dyfu i fyny ynddo, rhoddodd y rhyddid i ni fel plant chwarae ar y traeth a rhedeg o amgylch y caeau a’r coetiroedd. Sbardunodd hyn fy niddordeb parhaus mewn bywyd gwyllt a’n cefn gwlad prydferth. Roeddwn i wrth fy modd yn pysgota gyda fy nhad, a gwylio’r dyfrgwn a glas y dorlan (yn gwneud lot yn well na fi fel arfer) ac roeddwn i’n edrych ymlaen at fynychu’r sioeau amaethyddol yn yr ardal gyda mam. Byddem wrth ein bodd yn dangos merlod Shetland yn y sioe, gan fod fy nain yn berchen ar Bridfa Merlod Seva Shetland.

Tania Davies gydag Ebol Shetland
Tania Davies gydag Ebol Shetland

Mae teulu fy nhad wedi byw yn yr ardal erioed, tra bod teulu fy mam wedi eu hadleoli yma ar ôl y rhyfel, a'i llys-dad wedi'i leoli yng nghanolfan yr Awyrlu yn Aber-porth. Mynychais yr ysgol gynradd leol yng Nglynarthen yn y dyddiau pan oedd maint y dosbarth yn uchafswm o chwe disgybl, cymuned glos a meithringar. Es i wedyn i ysgol uwchradd Castellnewydd Emlyn (a oedd dipyn yn fwy) a symud ymlaen i goleg yn Hwlffordd, Sir Benfro.

Tania Davies tua 7 oed
Tania Davies tua 7 oed

Ar ôl rhoi cynnig ar ychydig o swyddi gwahanol, o therapi harddwch i weithio mewn canolfan alwadau, yn 2005 cefais swydd fel negodwr i werthwr tai yn Aberteifi ac ni edrychais yn ôl erioed. Es ymlaen i weithio i’r un cwmni am dros 18 mlynedd gan ennill gwybodaeth leol, cymwysterau, a blynyddoedd o brofiad, symud ymlaen i fod yn arweinydd tîm yn rhedeg prif swyddfa ac ymlaen i fod yn rheolwr cangen mewn swyddfa lwyddiannus yn Aberteifi.

Mrs Tania Dutnell MNAEA, MNAEA (Comm)
Mrs Tania Dutnell MNAEA, MNAEA (Comm)


Roeddwn i'n byw yn Aberteifi am nifer o flynyddoedd ac yn ddiweddar rwyf wedi symud yn ôl i bentref gwledig Betws Ifan gyda fy ngŵr, ac mae hyn wedi ein galluogi i roi rhyddid i'n dwy ferch dyfu i fyny yng nghefn gwlad. Rydym wedi ychwanegu tri chath fach achub at ein teulu ac yn bwriadu ehangu ein tyddyn yn fuan.

Tania yn cyflwyno gwobr yng Ngwobrau Iechyd a Gofal Gorllewin Cymru 2022

Fy nod yw rhoi'r gwasanaeth a'r arweiniad gorau oll i bawb wrth werthu neu brynu eu cartref, ac rwy'n teimlo y dylem bob amser roi cefnogaeth a gwybodaeth gywir ar flaen yr hyn a wnawn i wneud eu trafodiad a'u trawsnewid yn un hapus a llwyddiannus.

Gallwch gysylltu â mi ar LinkedIn yma

Neu gallwch chi cysylltwch â mi Yma