Mae Cardigan Bay Properties yn gwmni annibynnol, preifat. Mrs Helen Worrall a Mrs Tania Dutnell sy’n berchen arno ac yn ei redeg, a’n tîm gwerthfawr sy’n ein helpu a’n cefnogi ar ein taith i ddarparu gwasanaethau asiantaeth tai o ansawdd uchel i’n cleientiaid yng Ngorllewin Cymru.

Mrs Helen Worrall MNAEA, MNAEA (Comm)

Mrs Helen Worrall (MNAEA Preswyl a Masnachol)

Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Cwmni

Ffôn: 01239 562 500

E-bost: Helen@cardiganbayproperties.co.uk

Wedi’i geni a’i magu’n lleol, mae gan Helen gyfoeth o wybodaeth leol a thros 17 mlynedd o brofiad ym musnes Marchnata ac Asiantaethau Tai.

Mae Helen yn un o Gyfarwyddwyr a Sylfaenwyr y Cwmni ac yn aelod llawn o NAEA Residential a NAEA Commercial gan Propertymark.

I ddarganfod mwy am Helen os gwelwch yn dda CLICIWCH YMA os gwelwch yn dda. 

Mrs Tania Dutnell MNAEA, MNAEA (Comm)

Mrs Tania Dutnell (MNAEA Preswyl a Masnachol)

Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Cwmni

Ffôn: 01239 562 500

E-bost: tania@cardiganbayproperties.co.uk

Wedi’i geni a’i magu’n lleol, mae gan Tania gyfoeth o wybodaeth leol a thros 20 mlynedd o brofiad ym musnes yr Asiantaeth Tai.

Mae Tania yn un o Gyfarwyddwyr a Sylfaenwyr y Cwmni ac mae'n aelod llawn o NAEA Residential a NAEA Commercial gan Propertymark.

I ddarganfod mwy am Tania os gwelwch yn dda CLICIWCH YMA os gwelwch yn dda. 

Mrs Claire Young

Mrs Claire Young

Teitl y Swydd: Trafodwr Gwerthu

Ffôn: 01239 562 500

E-bost: claire@cardiganbayproperties.co.uk

Yn wreiddiol o Swydd Gaer, symudodd Claire a’i theulu yma yn ôl yn 1994 pan oedd yn 14 oed. Mae hi wedi cael ei magu yng Ngorllewin Cymru ac wedi ymgartrefu yma gyda’i gŵr Steven a dau fachgen ifanc. Ar ôl gweithio yn Sbaen fel au pair, dychwelodd Claire i Gymru ac mae wedi treulio rhan helaeth o’i bywyd gwaith fel oedolyn ym myd electroneg, yn gweithio i Parc Circuit Technology Ltd yn Aberteifi. Ar ôl colli ei swydd yno, sefydlodd ei busnes ei hun yn gwneud wrapiau cwyr gwenyn â llaw, o’r enw Funky Green Bee, ac ym mis Hydref 2021 dechreuodd weithio i Cardigan Bay Properties fel tywysydd gwylio ar ei liwt ei hun. Ymunodd Claire â’n tîm yn swyddogol ym mis Medi 2022 fel ein Cydlynydd Gwylio a Rhestrwr Eiddo ac mae bellach wedi symud ymlaen i fod yn Drafodwr Gwerthu. Mae ei sylw i fanylion a gofal ac ystyriaeth am bobl a'u heiddo yn ei gwneud yn aelod amhrisiadwy o'n tîm. Mae Claire hefyd yn chwaer-yng-nghyfraith i Helen.

Coral Williams

Miss Coral Williams

Teitl Swydd: Cydlynydd Gwylio a Rhestrwr Eiddo

Ffôn: 01239 562 500

E-bost: coral@cardiganbayproperties.co.uk

Wedi’i eni a’i fagu ym mhentref lleol Cilgerran, mynychodd Coral Ysgol Gynradd Cilgerran ac Ysgol Uwchradd Preseli ac aeth hefyd i Goleg Sir Benfro. Mae'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ac mae ganddi wybodaeth dda o'r ardal leol. Yn dilyn ei haddysg, hyfforddodd Coral mewn trin gwallt ac yna penderfynodd ddilyn gyrfa ym maes gofalu ac arlwyo. Mae hi wedi bod yn ofalwr cofrestredig yn yr ardal am y 3 blynedd diwethaf. Ymunodd â’n tîm ym mis Mehefin 2023 fel ein Cydlynydd Gwylio a Rhestrwr Eiddo. Mae hi wrth ei bodd â phopeth yn ymwneud ag eiddo a chwrdd â phobl newydd ac mae’n prysur ddod yn aelod amhrisiadwy arall o’n tîm cynyddol.

Emma Alben

Ms Emma Alben

Teitl Swydd: Cynnydd Gwerthu

Ffôn: 01908 921 984

E-bost: emma@primeprogression.co.uk

Ymunodd Emma â’n tîm ym mis Gorffennaf 2023 i ofalu am ein holl werthiannau. Unwaith y cytunir ar werthiant cânt eu trosglwyddo i Emma a'i thîm ymroddedig yn Prif Ddilyniant, sydd wedyn yn cynnal y gwerthiant hyd at ei gwblhau. Mae hyn yn helpu i leihau'r amser y mae'n ei gymryd i werthu a phrynu eiddo ac mae'n darparu gofal personol a sylw i anghenion y gwerthwr a'r prynwr. Mae gan Emma gysylltiadau gwych â chyfreithwyr a gwerthwyr tai ledled Cymru a Lloegr, sy’n ei gwneud yn ased gwerthfawr iawn i’n cwmni. Yn debyg iawn i ni, sefydlodd Emma Prime Progression yn ystod COVID-19 i helpu gwerthwyr tai ledled y wlad gyda'u hanghenion o ran datblygu gwerthiant. Yn gweithio o’i chartref ger Milton Keynes a gyda dros 20 mlynedd o brofiad gwerthu eiddo, mae Emma yn dod â gwybodaeth a phrofiad amhrisiadwy i’n cwmni.