Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes amheuaeth ein bod yn byw yn un o'r ardaloedd mwyaf syfrdanol yng Nghymru. Mae Bae Ceredigion yn cynnig amrywiaeth helaeth o olygfeydd a thirwedd amrywiol A DOES DIM RHYFEDD MAI NI YW ACHOS CENFIGEN Y RHAN FWYAF O'R DU (AC EITHRIO'R ALBAN EFALLAI!).

Isod mae gwybodaeth am rai o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd o gwmpas yr ardal, a gydag amser byddwn yn ychwanegu at y rhestr hon i arddangos yr hyn sydd gan y rhan hardd hon o'r Deyrnas Unedig i'w cynnig.