CANGEN CARDIGAN BAY PROPERTIES – MANYLION Y SWYDDFA

Rydym yn gwerthu pob math o eiddo, tir a thyddynod ar draws y rhan fwyaf o Orllewin Cymru. P'un a ydych am werthu eich eiddo, prynu yn yr ardal neu ddim ond yn meddwl am bethau ac eisiau rhywfaint o gyngor, rydym yma i helpu. Mae gan Tania a Helen wedi gweithio o fewn asiantaethau tai yn ardal Gorllewin Cymru ers 2005 a 2007 yn y drefn honno ac yn barod i rannu'r doethineb a'r arbenigedd hwnnw gyda chi. Rydym ar agor 6 diwrnod yr wythnos a gweithio oriau swyddfa a ffôn hyblyg sy'n golygu ein bod wrth law am fwy o amser yn ystod y dyddiau a gyda'r nos i'ch helpu.

Oriau Agor Y Swyddfa

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9am – 5.30pm

Dydd Sadwrn: 9.30am - 3pm

Gallwch anfon e-bost atom yn info@cardiganbayproperties.co.uk neu llenwch y ffurflen isod.

ORIAU AGOR LLINELL FFÔN Y SWYDDFA. Gallwch ein ffonio ar – 01239 562 500

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9:00am – 5.30pm

Dydd Sadwrn: 9.30am – 3pm

Dydd Sul a Gwyliau Banc: Ar gau

Meysydd yr ydym yn eu cwmpasu

Y prif ardaloedd yr ydym yn eu cwmpasu yw Aberaeron yng nghanol Ceredigion i dref prifysgol Llanbedr Pont Steffan; gan ddilyn yr arfordir o Aberaeron awn i lawr cyn belled â Dinas Cross, ychydig islaw Trefdraeth yn Sir Benfro a theithio ar draws i Grymych, ar odre Mynyddoedd y Preseli, ac i bob man arall rhwng y lleoliadau hynny, gan gynnwys trefi marchnad hynod boblogaidd Aberteifi a Chastell Newydd Emlyn. Rydyn ni hyd yn oed yn mynd ar draws cyn belled ag ochr orllewinol Caerfyrddin. Fodd bynnag, os ydych ychydig y tu allan i unrhyw un o'r ardaloedd hyn, rhowch alwad i ni i weld a allwn eich helpu.

Llenwch y ffurflen isod gyda manylion yr hyn yr hoffech chi ei wybod a bydd un ohonom mewn cysylltiad cyn bo hir.

Dewisol

Fel arall, os byddai’n well gennych siarad â ni, ffoniwch ni ar 01239 562 500

Neu pe hoffech bostio llythyr atom, ein cyfeiriad yw:

Hafod Y Coed

Glynarthen

Llandysul

Ceredigion,

SA44 6NX

Am Drefi a Phentrefi Bae Ceredigion

I ddarganfod mwy am y trefi a’r pentrefi o’n cwmpas ewch i’n tudalennau Gwybodaeth am y Lleoliad, dewch o hyd YMA