Dathlu Gwobrau & Yn Y Newyddion

Dathlu Gwobrau
Y Tîm yn Cardigan Bay Properties
Y Tîm yn Cardigan Bay Properties

Ers i ni ddechrau ein busnes ym mis Chwefror 2021 rydym wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer llawer o wobrau ar draws y diwydiant a thu hwnt, ac wedi ennill rhai hefyd, gan ein gwneud yn fusnes asiantaeth tai ar draws Gorllewin Cymru sydd wedi ennill sawl gwobr ar ôl dwy flynedd yn unig o fasnachu. 

Gweler isod fanylion llawn yr holl wobrau rydym wedi cyrraedd y rhestr fer ar eu cyfer, yn y gorffennol, y presennol a'r rhai sydd eto i ddod, yn ogystal â'r rhai rydym wedi'u hennill. Gweler hefyd ddolenni i erthyglau newyddion am ein busnes a ysgrifennwyd dros y blynyddoedd:


Gwobrau yn 2023:


Gwobrau'r Negodwr 2023 - AUR - Asiantaeth Newydd y Flwyddyn

Gwobrau'r Negodwr 2023

Asiantaeth Newydd y Flwyddyn - GOLD
Asiantaeth Ranbarthol y Flwyddyn: Cymru – ARIAN
Asiantaeth Tai y Flwyddyn (Bach) - BRONZE

Cyhoeddwyd yr enillwyr yng Ngwesty Grosvenor House, Park Lane, Llundain ar 24 Tachwedd 2023.


Gwobrau Busnes BBaCh
Gwobrau Busnes BBaCh

Gwobrau Busnes Elite BBaCh

Asiantaeth Ystadau Annibynnol yr ymddiriedir fwyaf ynddi 2023 – Gorllewin Cymru – ENILLYDD


Gwobrau Insider Property 2023

Gwobrau Eiddo Insider Cymru:

Newydd-ddyfodiad y Flwyddyn - AR Y RHESTR FER


Gwobrau Menter y DU 2023:

Yr Asiantaeth Ystadau Newydd Orau 2023 - ENILLYDD

Gwobrau Menter y DU 2023
Enillydd Gwobrau Menter y DU

Enillydd Gwobrau FSB

FSB yn Dathlu Gwobrau Busnesau Bach:

Busnes Cychwynnol y Flwyddyn 2023 yng Nghymru – ENILLYDD

Rowndiau Terfynol y DU – a gynhaliwyd ar 18 Mai 2023 yn Birmingham


Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru:

Busnes Cychwynnol Gwledig - ENILLYDD

Cychwyn Busnes Arloesol a Busnes Cychwyn Manwerthu Ar-lein - WEDI CYRRAEDD Y ROWND DERFYNOL – Dyddiad dyfarnu 22/06/23

Enillydd Busnes Cychwynnol Gwledig y Flwyddyn yng Ngwobrau Cychwyn Busnes Cymru 2023
Enillydd Busnes Cychwynnol Gwledig y Flwyddyn yng Ngwobrau Cychwyn Busnes Cymru 2023

GWOBRAU BUSNES Y DU – ADRAN GWOBRAU EIDDO: :

Enillydd Gwobrau Busnes y DU

Asiant Tai Hybrid Gorau - ENILLYDD

best-online-esate-agent-22 Enillydd
Enillydd Gwobrau Busnes y DU

Asiant Tai Gorau Ar-lein yn Unig - ENILLYDD

Gwerthwr Tai y Flwyddyn y DU 2022 – AR Y RHESTR FER
Asiant Tai Newydd Gorau - AR Y RHESTR FER
Asiant Tai Gorau Ar-lein yn Unig - AR Y RHESTR FER
Gwobr Gwasanaeth Cwsmer Gorau - AR Y RHESTR FER

Mae Datganiad i'r Wasg i'w weld YMA


Nodweddion Newyddion yn 2023

Gwerthwr Tai Ceredigion yn ysgubo'r bwrdd yn y Gwobrau Eiddo Cenedlaethol

MAE gwerthwr tai a sefydlwyd gan ddwy fam o Geredigion wedi ennill tair gwobr fawreddog yn y diwydiant.

Ysgubodd Cardigan Bay Properties y bwrdd yng Ngwobrau mawreddog Negotiator 2023, a gynhaliwyd yn Grosvenor House, Llundain yr wythnos diwethaf.

Enillodd y cwmni o Lynarthen Aur yng nghategori Asiantaeth Newydd y Flwyddyn; arian yng nghategori Asiantaeth Ranbarthol y Flwyddyn – Cymru; ac efydd yng nghategori Asiantaeth Ystadau y Flwyddyn (bach) y DU – y cyfan yn gydnabyddiaeth am yr adolygiadau a'r argymhellion pum seren y mae'r cwmni wedi'u cyflawni mewn llai na thair blynedd ers iddo ddechrau.

https://www.cambrian-news.co.uk/news/business/ceredigion-estate-agent-sweeps-the-board-at-national-property-awards-653645


Mae arbenigwyr eiddo Cymreig yn llygadu twf ac ehangiad pellach

Dywedwch ychydig wrthym am eich cwmni Mae: Cardigan Bay Properties yn werthwr tai annibynnol sydd wedi ennill llu o wobrau, sy'n eiddo i Helen Worrall a Tania Dutnell ac sy'n cael ei weithredu ganddynt, a lansiwyd ym mis Chwefror 2021. Crëwyd ein busnes i gynnig gwasanaeth personol, proffesiynol i brynwyr a gwerthwyr, gan roi ein cleientiaid yn gyntaf, tra'n gwneud y gorau o'n profiad, gwybodaeth leol a rhyngom, gwerth 29 mlynedd o arbenigedd yn y farchnad.  

O ganlyniad, rydym yn derbyn adolygiadau pum seren ac mae gennym ffrâm amser cyfnewid gwerthiant cyfartalog o ddim ond 13 wythnos. Rydym yn gwerthu pob math o eiddo preswyl a masnachol, tir a thyddynnod ar draws Gorllewin Cymru ac rydym ar gael saith diwrnod yr wythnos.     

https://newsfromwales.co.uk/welsh-property-experts-eye-further-growth-and-expansion/


Cardigan Bay Properties: Darganfyddwch y gwerthwr tai arobryn sy'n ymroddedig i Orllewin Cymru

Os ydych chi'n ystyried prynu neu werthu eiddo yng Ngorllewin Cymru, siaradwch â'r Cardigan Bay Properties sydd wedi ennill gwobrau. Mae Cardigan Bay Properties wedi dod yn gyfle i brynwyr a gwerthwyr ledled Gorllewin Cymru am reswm da.

https://www.walesonline.co.uk/special-features/cardigan-bay-properties-discover-award-26875849


Cardigan Bay Properties yn ennill Gwobr Cychwyn Busnes y Flwyddyn 2023

Mae’r gwerthwr tai lleol Cardigan Bay Properties wedi’i gydnabod fel un o’r busnesau newydd gorau yn y DU, gan guro cystadleuaeth o bob rhan o Gymru i ennill Gwobr Cychwyn Busnes Gwledig y Flwyddyn 2023.

https://www.tivysideadvertiser.co.uk/news/23631617.cardigan-bay-properties-wins-startup-award-year-2023/


Gwerthwr tai o Gymru yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Cychwyn Busnes 2023

Mae cwmni gwerthu tai Ceredigion, Cardigan Bay Properties, wedi’i gydnabod yn y Gwobrau Cychwyn Busnes, gan guro’r gystadleuaeth o bob rhan o Gymru i ennill Gwobr Cychwyn Busnes Gwledig y Flwyddyn 2023.

https://propertyindustryeye.com/welsh-estate-agent-celebrates-success-at-2023-startup-awards/


CYDNABOD ASIANTAETHAU YSTAD A GOSOD EITHRIADOL: ENILLWYR A CHYRHAEDDWYR ROWND DERFYNOL GWOBRAU EIDDO Y DU

Halifax, y Deyrnas Unedig - (Newsfile Corp. - Mehefin 29, 2023) - Mae Business Awards UK - y llwyfan gwobrau busnes sy'n tyfu gyflymaf yn y DU - yn falch iawn o ddatgelu'r cwmnïau buddugol a'r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y DU 2022. Gwobrau Eiddo.

https://finance.yahoo.com/news/recognising-exceptional-estate-letting-agencies-200300240.html


Gwerthwr tai Ceredigion yn ennill gwobr cychwyn busnes gwledig

Ceredigion, wedi’i gydnabod fel un o’r busnesau newydd gorau yn y DU, gan guro cystadleuaeth o bob rhan o Gymru i ennill Gwobr Cychwyn Busnes Gwledig y Flwyddyn 2023.

https://www.cambrian-news.co.uk/news/business/ceredigion-estate-agent-wins-rural-start-up-award-624923


Gwobrau yn 2022

Gwobrau'r Negodiwr:

Asiantaeth Newydd y Flwyddyn AC Asiantaeth Ranbarthol (Cymru) y Flwyddyn – AR Y RHESTR FER

Gwobrau a gynhaliwyd yn Llundain ar 25 Tachwedd 2022. 


Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Startup Cymru

Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru:

Gwobr Cychwyn Busnes Gwledig - AR Y RHESTR FER – Gwobrau a gynhaliwyd yn y Depo yng Nghaerdydd ar 30ain Mehefin 2022.


Gwobrau Insider Property Cymru:

Eiddo Newydd-ddyfodiad y Flwyddyn - TEILYNGWR – Gwobrau a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 23ain o Fehefin XNUMX. o Fehefin 2022.


Nodweddion Newyddion yn 2022

A FYDD CWYMP YN Y FARCHNAD YN Y DU? Mae arbenigwyr yn rhannu rhagfynegiadau ar gyfer eich ardal gyda Phil Spencer

Mae'r arbenigwr eiddo teledu Phil Spencer yn adnabyddus am gyd-gyflwyno Location, Location, Location ochr yn ochr â Kirstie Allsopp. Mae'r pro eiddo yn trafod y farchnad dai leol gyda phum arbenigwr o bob rhan o'r wlad.

https://www.express.co.uk/life-style/property/1696823/property-market-crash-uk-expert-predictions-Phil-Spencer


Y bwthyn pert mewn pinc sy’n dod gyda’i dwb poeth ei hun ar werth mewn pentref prydferth Cymreig

Mae bwthyn pinc pert gyda thu mewn yr un mor feddal yn swatio mewn pentref hardd Cymreig ar y farchnad. Mae'r cartref pâr sy'n edrych fel eiddo sy'n cynnig nefoedd pastel i'w gael ym mhentref bach Pentrecagal, i'r dwyrain o Gastell Newydd Emlyn ac yn swatio yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

https://www.walesonline.co.uk/lifestyle/welsh-homes/pretty-pink-cottage-comes-hot-24576942

https://www.thesun.co.uk/money/19351684/quaint-one-bedroom-cottage-relaxing-extra/


Pryder cynyddol am ecsodus o landlordiaid prynu-i-osod

Mewn cyfres newydd o gyfarfodydd, mae Phil Spencer o Move iQ yn arwain Sgwrs Panel Rhanbarthol Pobl Mewn Eiddo, gan edrych ar faterion cyfredol gydag Asiantau Propertymark ledled y DU. Gwyliwch isod.

Asiantau Stephen McCarron, llywydd NAEA Propertymark o Derry, David Votta, llywydd ARLA Propertymark o Gaint, Tania Dutnell o Cardigan Bay Properties yng Ngorllewin Cymru, Miles Glenham o Glenham Property Management yng Nghaeredin, a Jane Earley, o Robinson Reade yn Southampton yn codi’r caead ar y materion sy’n wynebu’r farchnad dai.

https://propertyindustryeye.com/welsh-estate-agent-celebrates-success-at-2023-startup-awards/


Nodweddion Newyddion yn 2021

Elusen Asiantau Gyda'n Gilydd yn rhoi cit technoleg i Ganolfan y Don yn Aber-porth

MAE PÂR o famau o Aberteifi a sefydlodd asiantaeth dai leol newydd wedi sôn am eu syndod ar ôl i sylfaenydd elusen gysylltu â nhw a chynnig rhoi tabledi newydd i’r ysgol gyfan yn Aber-porth.

https://www.tivysideadvertiser.co.uk/news/19125932.agents-together-charity-donates-tech-kit-canolfan-y-don-aberporth/


DEUAWD O ABERTEIFI YN SEFYDLU CARDIGAN BAY PROPERTIES

Mae dwy fam o Aberteifi wedi cymryd eu cam cyntaf ar yr ysgol eiddo drwy lansio asiantaeth tai newydd yn yr ardal.

https://www.tivysideadvertiser.co.uk/news/19083304.cardigan-duo-set-cardigan-bay-properties/


Asiantaeth newydd yn cael ei lansio yng ngorllewin Cymru

Syniad Helen Worrall o Lynarthen a Tania Dutnell o Fetws Ifan yw Cardigan Bay Properties. Cafodd y ddwy eu magu yn yr ardal ac yn teimlo bod angen asiant tai newydd yn yr ardal leol.

https://propertyindustryeye.com/new-agency-launches-in-west-wales/


Mamau yn goresgyn heriau personol i agor asiantaeth ddigidol newydd

Mae dwy fam wedi lansio asiantaeth tai newydd gan ddefnyddio swyddfa rithwir - ac maen nhw wedi goresgyn heriau personol i gyflawni eu breuddwyd.

Syniad Helen Worrall a Tania Dutnell a gafodd eu magu yn yr ardal ac a deimlai fod angen asiantaeth â gwreiddiau yn y gymuned yw Cardigan Bay Properties.

https://www.estateagenttoday.co.uk/breaking-news/2021/2/mothers-overcome-health-and-family-challenges-to-open-new-agency