Dewch o hyd i'ch cartref newydd


Gwerthu eich Eiddo

Gofyn am Werthusiad Marchnad Rydd

EICH ARBENIGWYR EIDDO LLEOL

GORCHYMYN DEWIS DEHEUOL, GOGLEDD PEMBROKESHIRE A SIR GAERFYRDDIN GORLLEWIN

Rydym yn Asiant Ystad Annibynnol, sy'n cynnig cymysgedd o wasanaethau traddodiadol a hybrid yn ardal Bae Aberteifi yng ngorllewin Cymru ac o'i gwmpas ac rydym yn credu ein bod yn cynnig y gorau o'r ddau fyd i'n cwsmeriaid.

Trwy ddod â'n profiad o'r sector Asiantaeth Ystadau traddodiadol, a bod ar agor 7 diwrnod yr wythnos, rydyn ni'n cynnig gwasanaeth mwy hyblyg i'r byd sy'n newid yn barhaus ac rydyn ni nawr yn byw ynddo.

ARDALOEDD RYDYM YN COVER

Rydym yn gwerthu pob math o eiddo, tir a daliadau bach ar draws y rhan fwyaf o Orllewin Cymru. Mae'r prif feysydd rydyn ni'n eu cynnwys yn dod o Aberaeron yng nghanol Ceredigion i dref Lampeter y Brifysgol; gan ddilyn llinell yr arfordir o Aberaeron rydym yn mynd i lawr cyn belled â Dinas Cross, ychydig islaw Casnewydd yn Sir Benfro ac yn teithio ar draws i Crymych, wrth odre Bryniau Preseli, ac i bobman arall rhwng y lleoliadau hynny, gan gynnwys trefi marchnad poblogaidd iawn Aberteifi. a Newcastle Emlyn. Fodd bynnag, os ydych chi y tu allan i unrhyw un o'r ardaloedd hyn, rhowch alwad i ni i weld a allwn ni eich helpu chi. I ofyn am Werthusiad Marchnad am ddim, heb rwymedigaeth, naill ai'n bersonol neu fwy neu lai, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni yma

PAM GWERTHU EICH CARTREF GYDA NI

Rydym wedi gweithio fel gwerthwyr tai yn ardal gorllewin Cymru ers dros 25 mlynedd, wedi cyfuno, ac yn deall pa mor bwysig yw gwybod bod eich eiddo yng ngofal pobl sy'n onest ac yn hawdd mynd atynt. Mae gennym wybodaeth a pherthnasoedd lleol o'r radd flaenaf, a byddwn yno i'ch helpu chi i'ch tywys gyda'ch symud, bob cam o'r ffordd.

Ein heiddo a ychwanegwyd yn fwyaf diweddar

Gweld yr holl Eiddo

Ein Stori - Eiddo bae Aberteifi

Pwy Ydym Ni

Mae Tania Dutnell a Helen Worrall yn falch o'ch croesawu i Eiddo Bae Aberteifi. Mae gennym gyfoeth o wybodaeth am werthu eiddo yn yr ardal hon ac rydym yma i'ch helpu ar hyd eich taith.

Credwn fod gonestrwydd, uniondeb, tosturi a dealltwriaeth o anghenion pobl yn bethau na ddylid byth mo’u peryglu ac rydym yn frwydfrydig dros y gwaith a wnawn ac rydym wedi bod yn falch erioed o ymarfer pob un o’r uchod, ni waeth beth.

Dysgu mwy

DARPARU EIN CANLLAWIAU LLEOLIAD

Rydyn ni'n byw mewn rhan syfrdanol o Gymru, ac yn wir y Deyrnas Unedig, isod mae canllawiau rydyn ni wedi'u llunio i'ch galluogi chi i weld popeth sydd gan ein pentrefi a'n trefi rhyfeddol i'w gynnig:

Darganfyddwch fwy o leoedd ym Mae Ceredigion

Beth arall y gallwn ei wneud i chi?

Rydyn ni yma i helpu gwerthwyr a phrynwyr ac rydym wedi ymuno â chyfreithwyr lleol, syrfewyr, cynghorwyr morgeisi ac aseswyr EPC i ddod â chynnyrch lleol iawn i chi sy'n golygu y bydd y cyngor, y gwasanaethau a'r arweiniad a roddir i chi yn ymarferol ac yn ystyriol o’r ardal yr ydym mor hoff ohoni.

Credwn, trwy gadw pethau'n lleol, bydd hyn nid yn unig yn cynnig y gwasanaeth gorau i chi, ond bydd hefyd yn helpu i roi yn ôl i'r ardal a'r gymuned yr ydym yn teimlo mor angerddol amdani.

Dysgu mwy

Ein gwasanaethau - eiddo bae Aberteifi

Ein blog

Darllen mwy